Diskusné fórum

Dátum 03.03.2020

Vložil Miloš Gubčo

Titulok Zmluvy na výrub v urbáre zmluva za Danieliu oboru

Požadujem ďalej zaradiť do VZ dva body:
Zverejnenie zmlúv so spoločnosťami, ktoré vykonávajú výrub a predaj dreva. Požadujem ďalej zverejniť zmluvu o Danielej obore a jej prospech pre spoločnosť. Pýtam sa či je Danielia obora právne zaregistrovaná a či spoločenstvo nebude znášať dôsledky za prevádzkovanie obory.

Späť na diskusiu