Proces ukotvenia právneho postavenia spoločnosti ukončený

16.03.2014 11:10

Tak, ako si výbor predsavzal, prijatím základných dokumentov spoločnosti a ich zosúladením s novým zákonom 97/2013 Z.z. zhromaždením dňa 2.2.2014, a ďalej ich akceptáciou Pozemkovým a lesným odborom OÚ Levice, bol ukončený proces právneho ukotvenia našej spoločnosti. Doklady o tom sú umiestnené v sekcii Dokumenty. Skončilo tak obdobie  neistoty a spochybňovania existencie našej spoločnosti.

Späť