V prípade záujmu o kúpu alebo predaj podielov ULPS  môžu členovia spoločenstva prostredníctvom tejto rubriky zadať svoju požiadavku na internetovú stránku spoločenstva. Inzerát je potrebné zaslať na mailovú adresu   urbardevicany@gmail.com  a následne bude  na stránke zverejnený. /Do inzerátu je potrebné zadať aj  kontakt na predávajúceho resp. kupujúceho./