V prípade záujmu o kúpu alebo predaj podielov ULPS  môžu členovia spoločenstva prostredníctvom tejto rubriky zadať svoju požiadavku na internetovú stránku spoločenstva. Inzerát je potrebné zaslať na mailovú adresu   urbardevicany@gmail.com  a následne bude  na stránke zverejnený. /Do inzerátu je potrebné zadať aj  kontakt na predávajúceho resp. kupujúceho./

 

Ing.Bukoven Ján ponúka na predaj podiel v ULPS Devičany o výmere 5996,48 m²   ,cena dohodou , kontakt pre záujemcov : 

Ing. Bukoven Ján   ,Vinohradnícka 938/ 17  , Nové Mesto nad Váhom