zrušenie brigády

13.10.2020 00:00

Plánovaná brigáda sa z dôvodu nariadenia hlavného hygienika ruší.

S pozdravom výbor ULPS
Späť