OZNAM

20.06.2023 19:37

Dňa 28.5.2023 predseda spoločenstva Mgr. Ján Uhliar  oznámil výboru že sa zo zdravotných dôvodov vzdáva členstva vo výbore a funkcie predsedu spoločenstva ULPS.Dňa 29.5.2023 výbor zasadal a zvolil nového predsedu Ing. Libora Chmelničného ,týmto dňom nastúpil do výboru náhradník Pavel Híc č.d. 162 zvolený v riadnom Valnom Zhromaždení zo dňa 22.5.2022

Späť