Orgány spoločnosti

Výkonný výbor:

 

 

Ing.Chmelničný Libor

        predseda spoločnosti a výkonného výboru

 Híc Pavel

        

Híc Ján

        riadenie brigádnickej činnosti, spolupráca s poľovným združením

Zachar Ján    

        správa agendy, zoznam členov, internetové stránky

Ošust Milan

        požiarna agenda

          

        

         

Dozorná rada:

 

Bátovský Milan                    predseda dozornej rady

Ing. Hrtánek Jaroslav         člen DR

Híc  Pavol                             člen DR

 

 

Ing. Gróf  Peter                  lesný  hospodár