Orgány spoločnosti

Výkonný výbor:

 

 

Mgr. Uhliar Ján

        predseda spoločnosti a výkonného výboru

Grída Slavomír

        starostlivosť o les

Híc Ján

        organizácia a riadenie brigádnickej činnosti, spolupráca s poľovným združením

Hrnčiar Ján

        finančné a daňové náležitosti, účtovná uzávierka

Ing. Chmelničný Libor

        vnútorné predpisy a smernice, organizačné záležitosti

Zachar Ján              

        správa agendy

Ošust Milan         požiarna agenda

Dozorná rada:

 

Bátovský Milan                    predseda dozornej rady

Ing. Hrtánek Jaroslav         člen DR

Nemec Pavel                        člen DR

 

 

Grída Slavomír                  lesný  hospodár