Nový zákon 97/2O13 o pozemkových spoločenstvách

08.05.2013 22:01

26. marca 2013, Národná rada SR schválila nový zákon o pozemkových spoločenstvách, ktorý má číslo v Z.z. 97/ 2013. Zároveň NR SR zrušila dovtedy platný zákon č. 181/1995 Z.z. Z uvedeného nového zákona vyplývajú pre naše spoločenstvo určité termínované povinnosti, ktoré bbude postupne výbor ULPS zabezpečovať. Plné znenie nového zákona nájdete v sekcii "Legislatíva".

Späť