Kontakt

Adresa pre korešpondenciu:

Urbár Devičany
93504 Devičany 75

Telefónne čísla:

Uhliar:            0915735194

Chmelničný:    0905202095 

Zachar Ján      0903718717

Ošust Milan     0905923327

Híc Ján           0910317518

Grida:             0911471764    lesný hospodár

E-mail: chmelnicny@hdm-kalna.sk

E-mail: urbardevicany@gmail.com

Kontaktujte nás