Predaj dreva

Aktuálne ceny dreva:

- tvrdé palivové drevo        1. CÚ - 10 EUR/pm pre podielnika s účasťou na brigádach

                                       2. CÚ - 15 EUR/pm  pre podielnika bez účasti na brigádach   

 

- Koeficient pre rok 2022 stanovený na 0,8 prm/podiel