Predaj dreva

Aktuálne ceny dreva pre rok 2024

- tvrdé palivové drevo        1. CÚ - 10 EUR/pm pre podielnika s účasťou na brigádach

                                       2. CÚ - 15 EUR/pm  pre podielnika bez účasti na brigádach   

 

- Koeficient pre rok 2024 stanovený na  1 prm/podiel