Dokumenty RVZ 2017   23.4.2017

zmeny zapísaných údajov do registra pozemkových spoločenstiev  pdf