Archív článkov

POZVÁNKA NA RIADNE ZHROMAŽDENIE ULPS

09.06.2020 17:59
Pozývame Vás na riadne zhromaždenie Urbárskeho lesného pozemkového spoločenstva Devičany, ktoré sa bude konať dňa 12.7.2020 , t. j. v nedeľu o 16.00 hod. v Kultúrnom dome v Devičanoch. Prezentácia členov začína o 15.00 hod. 

Fotky

24.11.2019 19:32
V sekcii foto pridané nové fotografie

Informačné tabule

09.09.2018 21:16
Na vstupoch do urbáru sme začali s montážou nových informačných tabúľ, fotky sú v sekcii fotogaléria.

Oznam

12.04.2018 00:12
Prosíme všetkých členov ,ktorí  majú záujem dostávať prostredníctvom e-mailu oznámenia ULPS  / brigády ,pozvánky na RZ ,a pod./aby poslali do e-mailu spoločenstva  urbardevicany@gmail.com  svoje meno a mailovú adresu ,ďakujeme.      

Oznam

31.12.2017 18:36
Vážení členovia,   Znenie § 18 Zákona o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z.z. zaväzuje spoločenstvá viesť zoznamy členov a taktiež zaväzuje členov oznámiť vznik členstva a to konkrétne do 2 mesiacov od vzniku členstva v spoločenstve. Nanešťastie je veľa členov, ktorí si túto povinnosť...

Zoznamy podielnikov

22.06.2017 17:50
Je spracovaný nový zoznam podielnikov v elektronickej forme. Listinná forma je k nahliadnutiu u predsedu ULPS Jána Uhliara. Každý podielnik môže do zoznamov nahliadnuť a skontrolovať si svoje podiely a hlasy. Výbor prijal zásadu, že počet hlasov člena sa bude zásadne odvíjať len od podielov na...

Konanie riadneho valného zhromaždenia

12.03.2017 00:00
Riadne valé zhromaždenie sa uskutoční 23.4.2017. Pozvánku a všetky materiály budú postupne zverejňované v sekcii "Dokumenty - RVZ 2017"

Oznámenie o konaní Riadneho valného zhromaždenia

08.02.2016 16:19
POZOR !! Termín riadneho valného zhromaždenia je stanovený na 20.03.2016. Pozvánka na zhromaždenie s uvedeným programom je k dispozícii v sekcii Dokumenty/RVZ 2016

Registračné údaje

30.01.2016 20:34
Výpis z registra urbárskych spoločností je v sekcii " O nás"

Nová korešpondencia s p. Milošom Gubčom

09.02.2015 23:44