Archív článkov

Brigáda

17.03.2018 20:11
Dňa 25.3.2018 sa bude konať brigáda ,vystrihovanie nežiadúcich výrastkov ,potrebné náradie  nožnice ,sekerky ,rukavice .  Zraz o  8:00  hod. pred bývalou lesnou správou    /pred domom p.Petžla/.Predpokladané ukončenie o 12:00 hod.

POZVÁNKA NA RIADNE ZHROMAŽDENIE ULPS

03.03.2018 21:29
                 Urbárske lesné pozemkové spoločenstvo Devičany, sídlo Devičany č.75              ...

Oznam

07.01.2018 19:57
Na zasadaní výboru ULPS dňa 3.1.2018 bola stanovená nová cena a koeficient pre ťažbu palivového dreva ,bližšie informacie v sekcii  Predaj dreva

Oznam

31.12.2017 18:36
Vážení členovia,   Znenie § 18 Zákona o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z.z. zaväzuje spoločenstvá viesť zoznamy členov a taktiež zaväzuje členov oznámiť vznik členstva a to konkrétne do 2 mesiacov od vzniku členstva v spoločenstve. Nanešťastie je veľa členov, ktorí si túto povinnosť...

Brigáda

18.11.2017 20:21
Dňa 18.11.2017 sa uskutočnila brigáda ,odstraňovali sme staré oplotky a orezávali okraje požiarnych ciest. Zúčasnilo sa 16 členov urbáru .Fotky z posledných dvoch brigád sú v sekcii fotogaléria.

Oznámenie o konaní brigády

22.07.2017 22:49
Dňa 15.7.2017  sa uskutočnila brigáda ,počet brigádnikov 21 ,orezávali sme okraje požiarnych ciest ,fotky sú v sekcii fotogaléria .

Zoznamy podielnikov

22.06.2017 17:50
Je spracovaný nový zoznam podielnikov v elektronickej forme. Listinná forma je k nahliadnutiu u predsedu ULPS Jána Uhliara. Každý podielnik môže do zoznamov nahliadnuť a skontrolovať si svoje podiely a hlasy. Výbor prijal zásadu, že počet hlasov člena sa bude zásadne odvíjať len od podielov na...

Konanie riadneho valného zhromaždenia

12.03.2017 00:00
Riadne valé zhromaždenie sa uskutoční 23.4.2017. Pozvánku a všetky materiály budú postupne zverejňované v sekcii "Dokumenty - RVZ 2017"

Oznámenie o konaní Riadneho valného zhromaždenia

08.02.2016 16:19
POZOR !! Termín riadneho valného zhromaždenia je stanovený na 20.03.2016. Pozvánka na zhromaždenie s uvedeným programom je k dispozícii v sekcii Dokumenty/RVZ 2016

Registračné údaje

30.01.2016 20:34
Výpis z registra urbárskych spoločností je v sekcii " O nás"