Konanie riadneho valného zhromaždenia

12.03.2017 00:00

Riadne valé zhromaždenie sa uskutoční 23.4.2017. Pozvánku a všetky materiály budú postupne zverejňované v sekcii "Dokumenty - RVZ 2017"

Späť