Oznámenie o konaní Riadneho valného zhromaždenia

08.02.2016 16:19

POZOR !!

Termín riadneho valného zhromaždenia je stanovený na 20.03.2016. Pozvánka na zhromaždenie s uvedeným programom je k dispozícii v sekcii Dokumenty/RVZ 2016

Späť