Vitajte na našej novej web stránke

10.10.2012 22:30
Spustili sme novú internetovú prezentáciu, na ktorej nájdete základné dokumenty spoločnosti, prehľad aktualít. Budeme Vás informovať o činnosti výboru, prebiehajúcich akciách, brigádach  a o nových aktivitách, ktoré pripravujeme.


Viac tu: https://www.urbar-devicany.sk/archive/news/

Vítajte na oficiálnej webovej stránke Urbárskeho lesného pozemkového spoločenstva Devičany.

Prostredníctvom tejto stránky vás budeme informovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa urbáru. Na stránke nájdete základné platné dokumenty, pripravované dokumenty k pripomienkovaniu ako aj aktuality z diania v spoločnosti. Stránka vytvára priestor aj pre diskusiu a pripomienkovanie dokumentov. Výbor privíta aktivitu členov a pripomienky a námety vedúce k vylepšeniu stránky, ako aj činnosti spoločnosti.

 

Identifikačné údaje spoločnosti

Názov:               Urbárske lesné pozemkové

                         spoločenstvo Devičany

Sídlo:                 Devičany č. 75, 93504

Právna forma:     spoločnosť s právnou subjektivitou

IČO:                   31874975

DIČ:                   2021023004

Účet č.:              SK8002000000001885429799 

 

 

Anketa

Čo povieš na naše stránky ?

Celkový počet hlasov: 131

Novinky

Oznam

07.01.2018 19:57
Na zasadaní výboru ULPS dňa 3.1.2018 bola stanovená nová cena a koeficient pre ťažbu palivového...

Oznam

31.12.2017 18:36
Vážení členovia,   Znenie § 18 Zákona o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z.z. zaväzuje...

Brigáda

18.11.2017 20:21
Dňa 18.11.2017 sa uskutočnila brigáda ,odstraňovali sme staré oplotky a orezávali okraje požiarnych...

Oznámenie o konaní brigády

22.07.2017 22:49
Dňa 15.7.2017  sa uskutočnila brigáda ,počet brigádnikov 21 ,orezávali sme okraje požiarnych...

Zoznamy podielnikov

22.06.2017 17:50
Je spracovaný nový zoznam podielnikov v elektronickej forme. Listinná forma je k nahliadnutiu u...

Proces ukotvenia právneho postavenia spoločnosti ukončený

16.03.2014 11:10
Tak, ako si výbor predsavzal, prijatím základných dokumentov spoločnosti a ich zosúladením s...

Nový zákon 97/2O13 o pozemkových spoločenstvách

08.05.2013 22:01
26. marca 2013, Národná rada SR schválila nový zákon o pozemkových spoločenstvách, ktorý má číslo v...