Identifikačné údaje spoločnosti

Názov:               Urbárske lesné pozemkové

                         spoločenstvo Devičany

Sídlo:                 Devičany č. 75, 93504

Právna forma:     spoločnosť s právnou subjektivitou

IČO:                   31874975

DIČ:                   2021023004

Účet č.:              SK8002000000001885429799 

 

 

Anketa

Čo povieš na naše stránky ?

Celkový počet hlasov: 5645

Novinky

OZNAM

20.06.2023 19:37
Dňa 28.5.2023 predseda spoločenstva Mgr. Ján Uhliar  oznámil výboru že sa zo zdravotných...

zmena OLH

18.01.2023 20:28
Oznamujeme členom že od 1.1.2023 funkciu odborného lesného hospodára vykonáva Ing Gróf Peter 

Informačné tabule

09.09.2018 21:16
Na vstupoch do urbáru sme začali s montážou nových informačných tabúľ, fotky sú v sekcii...

Oznam

12.04.2018 00:12
Prosíme všetkých členov ,ktorí  majú záujem dostávať prostredníctvom e-mailu oznámenia...

Oznam

31.12.2017 18:36
Vážení členovia,   Znenie § 18 Zákona o pozemkových spoločenstvách č. 97/2013 Z.z. zaväzuje...

Zoznamy podielnikov

22.06.2017 17:50
Je spracovaný nový zoznam podielnikov v elektronickej forme. Listinná forma je k nahliadnutiu u...

Proces ukotvenia právneho postavenia spoločnosti ukončený

16.03.2014 11:10
Tak, ako si výbor predsavzal, prijatím základných dokumentov spoločnosti a ich zosúladením s...

Nový zákon 97/2O13 o pozemkových spoločenstvách

08.05.2013 22:01
26. marca 2013, Národná rada SR schválila nový zákon o pozemkových spoločenstvách, ktorý má číslo v...