Diskusné fórum

Dátum 04.03.2020

Vložil Miloš Gubčo

Titulok Nájomné za urbárske pasienky a výnosy

Zverejnená zmluva o prenájme pôdy Gunár a Križan je zdrap papiera nie je podpísaná, keby bola právne platná musí byť odsúhlasená VZ. Požadujem uverejniť verejnú Zápisnicu členskej schôdzi ktorou bol schválený prenájom. Upozorňujem, že zápisnicu vytvorenú dodatočne bude možné skontrolovať na vyššom úrade.

Ďalej mám otázku pre lesného hospodára, boli doteraz vykonávané holoruby v lese, v jarkoch, na lúkach, odsúhlasené nadriadenou organizáciou a lesnou správou. Ako boli tieto holoruby zalesňované, Prečo len samočinne, stačí sa prejsť po hore vo vlastníctve urbáru a výsledok je vidieť.

Ďalej, ako sa dodržiavajú ekologické predpisy výrubu, keď máš povolený výrub môžeš si robiť čo chceš s akýmkoľvek náradím, motorickým prostriedkom a s tým súvisiacim materiálom. Kontroluje to niekto a kto je za to zodpovedný.

Správca webovej stránky prosím aby všetky moje pripomienky boli prejednané výborom urbáru a zároveň aj zakomponované do plánovanej výročnej schôdzi.
Ďakujem
Miloš Gubčo

Späť na diskusiu