Predaj dreva

Aktuálne ceny dreva:

- tvrdé palivové drevo        1. CÚ -10 EUR/pm pre podielnika s účasťou na brigádach

                                        2. CÚ - 13 EUR/pm  pre podielnika bez účasti na brigádach   

- borovica + kalamita         3. CÚ -  5 EUR/pm

                                        4. CÚ - 15 EUR/ pm