POZVÁNKA NA RIADNE ZHROMAŽDENIE ULPS

09.06.2020 17:59

Pozývame Vás na riadne zhromaždenie Urbárskeho lesného pozemkového spoločenstva Devičany, ktoré sa bude konať dňa 12.7.2020 , t. j. v nedeľu o 16.00 hod. v Kultúrnom dome v Devičanoch.

Prezentácia členov začína o 15.00 hod. 

Späť