POZOR - Zrušenie RZ

10.03.2020 19:35

Z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu výbor ruší termín konania Riadneho zhromaždenia ULPS Devičany dňa 5.4.2020 .Nový termín bude riadne a včas oznámený .         Mgr. Ján Uhliar   predseda spoločenstva

Späť