Diskusné fórum

Dátum 25.07.2020

Vložil Miloš Gubčo

Titulok Daň za nehnuteľnosti

Vážený predseda a výbor ÚLSP Devičany,
pri výročnej členskej schôdzi ÚLPS Devičany konanej dňa 12.6.2020, okrem iného bolo predsedom spoločenstva na členskej schôdze prednesené, " Dane za nehnuteľnosť si každý člen spoločenstva za ďalšie roky budeme platiť osobne, aby ste neboli prekvapení".
Pán predseda spoločnosti ÚLPS Devičany, akým právom a zdôvodnením obhájite spolu s výborom túto platbu daní. Dodnes na čele s Tebou a výborom spoločenstva, okrádate spoločnosť na pokračujete v okrádaní spoločníkov a preto sa pýtam, prečo si každý spoločník spoločenstva má platiť daň z prenájmu ? Pýtam sa, kto má platiť dane za danieliu oboru, za trvalé trávne porasty, za odpredaj dreva vykonávaný firmami s ktorými nie sú uzatvorené zmluvy na výrub.
Predseda spoločenstva, vyjadrovať sa o nadchádzajúcich opatreniach o platbe daní za spoločenstvo Ti zatiaľ neprislúcha si predsedom a o vzniklej situácii máš záležitosť možnosť prerokovať na výbore ÚLPS Devičany a nie upozorňovať členov spoločenstva o platbe nehnuteľností. Takáto nehoráznosť nie je ospravedlniteľná obyčajným predsedom a výborom spoločenstva.

Späť na diskusiu