Diskusné fórum

Dátum 03.03.2020

Vložil Miloš Gubčo

Titulok Nájomné za urbárske pasienky a výnosy

Vážený predseda a spoločenstvo urbáru Devičany, do plánovanej schôdze požadujem zaradiť bod pasienky a lúky urbáru Devičany.
1. Kto je ich majiteľom
2. Ako boli tieto pasienky a lúky prevedené na niekoho, keď to nebolo odsúhlasené VZ.
3. Koľko ročne platí za prenájom majiteľ týchto parciel
4. Aké sú zisky od majiteľov týchto parciel má spoločenstvo s toho prínos
5. Sú zahrnuté tieto hodnoty do výplaty urbarnikov spoločenstva.
6. Problematika pasienkov je zanedbávaná počas fungovania urbáru a žiadam prehodnotiť koľko mohla spoločnosť získať EUR ya užívanie týchto pozemkov a aká je spätná vymožiteľnosť za neoprávnené užívanie týchto parciel a koľko rokov dozadu.
Na VZ budem a požadujem kompetentné stanovisko.

Späť na diskusiu