Oznámenie o konaní Riadneho valného zhromaždenia.

22.06.2017 22:00
Riadne valné zhromaždenie (RVZ) Urbárskeho lesného pozemkového spoločenstva Devičany, sa uskutočnilo 23.04.2017 o 15.00 hod. v Kultúrnom dome Devičany.  Jeho program, ako aj ďalšie materiály RVZ  budú postupne zverejnené v sekcii Dokumenty/VZ 2017.
Späť