Archív článkov

Posledná brigáda tohto roku zrušená

26.11.2017 17:26
Brigáda plánovaná na 9.12.2017 sa pre nepriaznivé počasie ruší.

Brigáda

18.11.2017 20:21
Dňa 18.11.2017 sa uskutočnila brigáda ,odstraňovali sme staré oplotky a orezávali okraje požiarnych ciest. Zúčasnilo sa 16 členov urbáru .Fotky z posledných dvoch brigád sú v sekcii fotogaléria.

Oznámenie o konaní brigády

22.07.2017 22:49
Dňa 15.7.2017  sa uskutočnila brigáda ,počet brigádnikov 21 ,orezávali sme okraje požiarnych ciest ,fotky sú v sekcii fotogaléria .

Oznámenie o konaní Riadneho valného zhromaždenia.

22.06.2017 22:00
Riadne valné zhromaždenie (RVZ) Urbárskeho lesného pozemkového spoločenstva Devičany, sa uskutočnilo 23.04.2017 o 15.00 hod. v Kultúrnom dome Devičany.  Jeho program, ako aj ďalšie materiály RVZ  budú postupne zverejnené v sekcii Dokumenty/VZ 2017.

Zoznamy podielnikov

22.06.2017 17:50
Je spracovaný nový zoznam podielnikov v elektronickej forme. Listinná forma je k nahliadnutiu u predsedu ULPS Jána Uhliara. Každý podielnik môže do zoznamov nahliadnuť a skontrolovať si svoje podiely a hlasy. Výbor prijal zásadu, že počet hlasov člena sa bude zásadne odvíjať len od podielov na...

Konanie riadneho valného zhromaždenia

12.03.2017 00:00
Riadne valé zhromaždenie sa uskutoční 23.4.2017. Pozvánku a všetky materiály budú postupne zverejňované v sekcii "Dokumenty - RVZ 2017"

Oznámenie o konaní Riadneho valného zhromaždenia

08.02.2016 16:19
POZOR !! Termín riadneho valného zhromaždenia je stanovený na 20.03.2016. Pozvánka na zhromaždenie s uvedeným programom je k dispozícii v sekcii Dokumenty/RVZ 2016

Registračné údaje

30.01.2016 20:34
Výpis z registra urbárskych spoločností je v sekcii " O nás"

Nová korešpondencia s p. Milošom Gubčom

09.02.2015 23:44

Proces ukotvenia právneho postavenia spoločnosti ukončený

16.03.2014 11:10
Tak, ako si výbor predsavzal, prijatím základných dokumentov spoločnosti a ich zosúladením s novým zákonom 97/2013 Z.z. zhromaždením dňa 2.2.2014, a ďalej ich akceptáciou Pozemkovým a lesným odborom OÚ Levice, bol ukončený proces právneho ukotvenia našej spoločnosti. Doklady o tom sú...