Dnes je
< POZOR !! Dátum náhradného Riadneho valného zhromaždenia je určený na 1.5.2016>

Vitajte na našej novej web stránke

10.10.2012 22:30
Spustili sme novú internetovú prezentáciu, na ktorej nájdete základné dokumenty spoločnosti, prehľad aktualít. Budeme Vás informovať o činnosti výboru, prebiehajúcich akciách, brigádach  a o nových aktivitách, ktoré pripravujeme.


Viac tu: http://www.urbar-devicany.sk/archive/news/

Vítajte na oficiálnej webovej stránke Urbárskeho lesného pozemkového spoločenstva Devičany.

Prostredníctvom tejto stránky vás budeme informovať o všetkých záležitostiach týkajúcich sa urbáru. Na stránke nájdete základné platné dokumenty, pripravované dokumenty k pripomienkovaniu ako aj aktuality z diania v spoločnosti. Stránka vytvára priestor aj pre diskusiu a pripomienkovanie dokumentov. Výbor privíta aktivitu členov a pripomienky a námety vedúce k vylepšeniu stránky, ako aj činnosti spoločnosti.

 

Identifikačné údaje spoločnosti

Názov:               Urbárske lesné pozemkové

                         spoločenstvo Devičany

Sídlo:                 Devičany č. 31, 93504

Právna forma:     spoločnosť s právnou subjektivitou

IČO:                   31874975

DIČ:                   2021023004

Účet č.:              SK8002000000001885429799 

 

 

Anketa

Čo povieš na naše stránky ?

Celkový počet hlasov: 51

POZOR !

Dátum náhradného valného zhromaždenia je určený na 1.5.2016. Bližšie informácie nájdete v pozvánke v sekcii Dokumenty/VZ 2016.

Informácia z konania Riadneho valného zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie nášho spoločenstva za rok 2015 sa malo uskutočniť dňa 20.3.2016. Z dôvodu nedostatočného počtu oprávnených hlasov (nebola dosiahnutá kvalifikovaná väčšina), sa uvedené zhromaždenie neuskutočnilo. Výbor preto zvolá začiatkom mája náhradné valné zhromaždenie s tým istým programom. Všetky zverejnené materiály zostávajú v platnosti, s aktualizáciou dátumu.  Sledujte oznámenie o vypísaní nového termínu zhromaždenia. Výbor ďalej rozhodol, že z dôvodu problematických peňažných operácií v priebehu dlhšieho časového obdobia, bude výplata podielov zo zisku spoločenstva  po schválení rozdelenia možná len raz do roka, vždy po ukončení valného zhromaždenia. Neprítomní na zhromaždení môžu splnomocniť pre výber podielov druhú osobu.

Aktuálne

Oznámenie o konaní Riadneho valného zhromaždenia

08.02.2016 16:19
POZOR !! Termín riadneho valného zhromaždenia je stanovený na 20.03.2016. Pozvánka na zhromaždenie s uvedeným programom je k dispozícii v sekcii Dokumenty/RVZ 2016

 

 

Novinky

Nová tvár web stránky

27.12.2015 21:39
Možno ste si všimli, že naša web stránka obsahuje nové prvky, ktoré vylepšujú jej kvalitu. Na...

Nová korešpondencia v sekcii - Napísali nám/o nás

03.11.2015 20:26

Upozornenie

06.07.2015 12:34
 V sekcii Diskusné fórum vložený nový príspevok

Ponuka na odpredaj podielov

25.06.2015 09:17
Pani Eva Tóthová, rod. Katrušinová, nar. 26.12.1972, Devičany 201, na základe uplatnenia zákonného...

Dopyt na kúpu pôdy

20.03.2015 21:53
P. René Langer má záujem o kúpu pozemkov v katastrálnom území Devičany. S ponukou treba kontaktovať...

Nové príspevky v Diskusnom fóre

27.02.2015 10:57

Kandidátka pre doplňujúce voľby v sekcii Dokumenty

27.02.2015 10:57

Nová korešpondencia v sekcii Napísali nám/o nás

10.02.2015 00:21
Na požiadanie p. Miloša Gubču zverejňujeme v sekcii Napísali nám / onás korešpondenciu (emaily,...

Oznámenie o konaní Riadneho valného zhromaždenia.

08.02.2015 20:39
Riadne valné zhromaždenie (RVZ) Urbárskeho lesného pozemkového spoločenstva Devičany, sa uskutoční...

Ponuka na odpredaj podielov

02.01.2015 10:09
Pán Horváth Ladislav, Ing., bytom Bratislava, Krásnohorská 8, ponúka na odpredaj podiely v ULPS...